Automatyczny aparat załadowczo wyładowczy HEIN SPIDER

zdjęcie

OD IDEI DO SYSTEMU
System SPIDER firmy HEIN został pomyślany jako urządzenie pomocnicze, które w pierwszej kolejności ułatwia
i humanizuje pracę przy piecu, równocześnie optymalizując przebieg procesu produkcyjnego, redukując koszty i – jeśli to możliwe – przyczyniając się do polepszenia jakości Państwa produktów. Było dla nas oczywiste, że to urządzenie pomocnicze musi dotrzymywać kroku rozwojowi Państwa zakładu produkcyjnemu.
Podstawowym elementem systemu jest właściwe urządzenie załadowcze i rozładowcze. Jest ono zamontowane na stałe przed piecem piekarniczym. Układają Państwo swoje wyroby wyjmując je ręcznie z koszyków lub używając urządzeń do ich automatycznego układania na taśmie załadowczej Spidera. Następnie urządzenie załadowcze wsuwa je do pieca, a po zakończeniu wypieku opróżnia z nich komorę wypiekową.

 

Podstawowe zalety systemu HEIN SPIDER:
– indywidualne dopasowanie do wymogów zakładu produkcyjnego
– mocna i ergonomiczna konstrukcja
– odciążenie załogi w pracy fizycznej (humanizacja)
– racjonalizacja i redukcja kosztów produkcji
– lepsze wykorzystanie powierzchni wypiekowej

– wysokie bezpieczeństwo pracy
– uniwersalne zastosowanie
– dobra dostępność do elementów technicznych
– automatyczne czyszczenie powierzchni wypiekowych
– możliwość zamontowania do już istniejących pieców półkowych

 

Jeśli zamierzają Państwo obsługiwać więcej niż jeden piec półkowy, system SPIDER firmy HEIN można przesunąć poprzez naciśnięcie jednego przycisku. Maksymalna ilość pieców do obsługi za pomocą jednego urządzenia zależy od jego wydajności – prędkości.
Spider może też oczywiście obsługiwać jeden piec. W tym wariancie wyposażenia główna zaleta leży w humanizacji stanowiska pracy a redukcja kosztów widoczna jest wyłącznie przy rozładunku.

 

zdjęcie

KONSTRUKCJA
Standardowo stosujemy wyłącznie materiały nierdzewne oraz elektryczne i mechaniczne elementy składowe i napędowe spełniające najwyższe wymagania jakościowe.
Właściwy stół za- i rozładowczy wyposażony jest w poziomą, pracującą w obu kierunkach, stabilizowaną, odporną na duże obciążenia termiczne taśmę. Stół jest wyważony, regulowany na wysokości i osadzony w stabilnej konstrukcji ramowej.
Jednostka SPIDER firmy HEIN przesuwa się prawie bezgłośnie po podłogowym torze jezdnym
i prowadnicy sufitowej przed rzędem pieców. Dzięki precyzyjnemu i szybkiemu napędowi mechanicznemu można odnieść wrażenie, jakby poszczególne ruchy poziome i pionowe przebiegały w sposób ciągły, a nie stopniowy. Bezwibracyjna technika ruchu umożliwia Państwu załadunek także wysoko wygarowanych kęsów ciasta bez strat jakościowych. Odstęp między rzędami jest dowolnie programowalny.

 

zdjęcie

STEROWANIE
Obojętnie jaki rodzaj sterowania spośród niżej przedstawionych Państwo zastosują, w przypadku jego zakłócenia mogą Państwo pracować na swoich piecach manualnie. Przy użyciu ręcznego sterowania przyciskowego inicjują Państwo poszczególne ruchy urządzenia, a więc sterują wyborem pieca i półki, za- i rozładunkiem.
Receptura pieczenia może zostać nastawiona na piecu. Ten tryb sterowania stosuje się tylko w pewnych warunkach. Decydująca jest liczba pieców i wielkość produkcji.
Pełną wydajność systemu załadunkowego SPIDER firmy HEIN osiągalna jest dopiero przy zastosowaniu systemu automatycznego wraz z najbardziej zaawansowanym systemem sterowania z kolorowym ekranem dotykowym. Dowolnie programowalne sterowanie reguluje i steruje za Państwa całym procesem tzn. załadunkiem, wypiekiem , rozładunkiem i przetransportowaniem towaru do magazynu. Możliwa liczba załadowywanych półek zależy głównie od czasu wypiekania wyrobów, sterowanie wybiera półkę odpowiednią do czasu wypieku danego produktu.

 

Po zakończeniu czasu pieczenia danego wyrobu zostaje on automatycznie rozładowany i odtransportowany. Pracownicy obsługujący wysyłkę widzą na ekranie (opcja), kiedy i jaki produkt będzie gotowy.

 

SZEROKI WYBÓR ELEMENTÓW DODATKOWYCH SYSTEMU ZAŁADOWCZO- WYŁADOWCZEGO„ NA KAŻDĄ PIEKARNIĘ”
Systemy Hein Spider produkowane są w wielu konfiguracjach w zależności od preferencji Klienta. Dodatkowe elementy wyposażenia systemu Spider pozwalają na jeszcze większą wygodę pracy na urządzeniu oraz na jeszcze większe oszczędności wynikające z automatyzacji czynności odbywających się bezpośrednio przed załadunkiem pieca jak i po wypieku i rozładunku np. transport na aparat z komory garowniczej czy transport gotowych produktów do magazynu.

 

zdjęcie

STACJA DOKUJĄCA:
Do automatycznego przesuwania produktów z taśm na których garuje produkt na taśmę aparatu załadowczego Spider.
(Z automatycznym ryglowaniem wózków)
Stół podający oraz stacja dokująca pracują kompatybilnie.

 

zdjęcie

 

STÓŁ PODAJĄCY:
Odpowiada on powierzchni półki jako bufor dla produktów przed i po wypieku, dzięki czemu w trakcie za- i rozładowywania przez system SPIDER są Państwo zawsze o jedną półkę „do przodu”.

 

zdjęcie

STEROWANIE SYSTEMEM Z EKRANEM DOTYKOWYM:
Centrum sterowania urządzeniem – reguluje i steruje wszystkimi operacjami.

zdjęcie

TRANSPORTER ODBIORCZY
do odbioru wypieczonych wyrobów, przekazywania w szybki sposób do wysyłki

zdjęcie

TAŚMA ODBIORCZA:
do automatycznego transportowania wypieczonych wyrobów do magazynu.

zdjęcie

zdjęcie

 

zdjęcie

 

Facebook
Facebook
YouTube